Utbildning

Utbildning2018-04-20T16:07:04+00:00

GDPR

Utbildning inom GDPR (General Data Protection Regulation), även kallad Dataskyddsförordningen, för hela personalen är ett viktigt steg för att uppnå förenlighet med förordningen. Utbildningen kan skräddarsys utifrån just er organisation och kunskapsnivå inom området.

Läs mer

ISO 27001

En utbildning inom ISO 27001 är en bra start för att uppnå certifieringen inom informationssäkerhet. Utbildningen redogör för kunskap inom informationssäkerhet, vad ett ISMS (Information Security Management System) är och vad en certifiering innebär för en organisation.

Läs mer

Cyber security för
IT-personal

Cybersäkerhetsutbildningen hjälper er IT-personal att få en djupare förståelse för vilka hot som finns, samt ge en bredare förståelse för hur ens agerande kan motverka dessa hot. Denna utbildning riktar sig mot personal som hanterar IT och IT-frågor.

LÄS MER

Nyttja Deep & Dark webb

Nyttja plattformen som era angripare använder för kommunikation, utbildning och tips&trix. En utbildning i hur ni kan nyttja Deep & Dark webb är en bra utgångspunkt för att börja bygga upp ett försvar mot intrång. Genom att lära sig hur angripare jobbar lär ni er hur ni bäst kan försvara er.

LÄS MER

Skydda ditt företag

Vi fokuserar på det vi kan bäst, informationssäkerhet i världsklass!

Kontakta oss