Våra tjänster

Våra tjänster2018-12-14T13:58:49+00:00

Risk & Hotbildsanalys

Idag består företag av information vilket innebär att organisationer ständigt måste vara vaksamma på olika risker och hot som finns mot just denna information. Secify erbjuder att antal tjänster för att få en bra kunskap om vilka sårbarheter och hot just ni har. Dessutom presenteras tjänster för analys och förståelse när ett intrång skett.

Läs mer

SOC

Security Operations Center (SOC) är en bra helhetslösning för skyddet för er organisation och dess information. En SOC erbjuder skydd, övervakning, förebyggande åtgärder och åtgärder vid intrång och attacker.

Läs mer

Utbildning

Framgång uppnås genom kunskap vilket visar på vikten av utbildning inom relevanta områden. En utbildad ledning och personal inom informationssäkerhet ger inte bara en säkrare informationshantering, utan höjer även kvalitén på er verksamhet.

Läs mer

Rådgivning

Ni får här en möjlighet till rådgivning inom informationssäkerhet för att kunna ge er organisation bra råd och upplysningar om hur ni på bästa sätt kan skydda er. Ni får möjlighet att samla på er information från personer med erfarenhet kring området IT- och informationssäkerhet vilket ger er en förståelse och kunskap kring detta.

LÄS MER

Skydda ditt företag

Vi fokuserar på det vi kan bäst, informationssäkerhet i världsklass!

Kontakta oss